Notícies

SANT LLUÍS PRESENTA EL DIAGNÒSTIC I L’ESTRATÈGIA PER A LA CULTURA SOSTENIBLE AMB L’ESTALÓ DE CONSELL I GOVERN

L’Ajuntament de Sant Lluís ha presentat el Diagnòstic i l’Estratègia de Cultura Sostenible del municipi, una iniciativa pionera que concep la cultura com una eina essencial per a l’aplicació, promoció i difusió dels valors de sostenibilitat. Aquest projecte realitza una anàlisi del teixit cultural del municipi, de la seva intervenció en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, i defineix una estratègia d’actuació per a incrementar aquesta aportació i fer de la cultura un instrument transversal per a assolir la fita de la sostenibilitat.

El projecte entén la cultura com «l’eina necessària per a aconseguir els 17 ODS», ha explicat la regidora de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Sant Lluís, Débora Marquès i, en base a aquesta concepció, s’estableixen uns compromisos d’actuació que han estat assumits també pel Consell de Menorca i el Govern balear. En primer lloc, el diagnòstic realitzat constata la varietat i extensió del teixit cultural existent a Sant Lluís. A partir d’aquesta realitat, es defineix una estratègia de cultura sostenible que s’estructura en quatre àmbits:
– Reducció de l’impacte ambiental.
– Posada en valor de l’impacte social, econòmic i ambiental de la cultura.
– Promoció d’un teixit cultural sòlid.
– Foment de la participació cultural al municipi.

Aquests compromisos pretenen fer de la cultura «un motor que genera estructures culturals sostenibles i que, a la vegada, permet difondre els valors de sostenibilitat des dels diferents escenaris i espais culturals», ha defensat la batlessa de Sant Lluís, Carol Marquès. L’aposta de l’Ajuntament de Sant Lluís per la cultura sostenible compta ja amb el reconeixement de diverses administracions i entitats. Com a mostra, l’Ajuntament ha estat l’escollit per organitzar la primera Jornada sobre Sostenibilitat Cultural a MadFeria, una de les fires sobre arts escèniques més importants de l’Estat, i també tindrà un paper clau a la propera FiraB.

El camí iniciat per l’Ajuntament de Sant Lluís ha estat secundat, recolzat i assumit pel Consell de Menorca i el Govern balear, que avui han signat el «Compromís per a una Cultura Sostenible», que implica que aquestes administracions se sumen als següents punts d’acord:

– Treballar per a reduir l’impacte ambiental de les activitats culturals. Assumint que és difícil arribar a un impacte nul, ens comprometem a compensar la petjada de carboni ocasionada amb actuacions en altres àmbits que permetin assolir la neutralitat.

– Posar en valor l’impacte social, econòmic i ambiental de la cultura, aportant eines per a analitzar com contribueix cada proposta artística programada al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits per les Nacions Unides.

– Engegar actuacions per a informar i conscienciar el públic sobre el procés de creació, producció i exhibició d’un esdeveniment cultural, contribuïnt així a la creació de públics informats i conscients del valor de la cultura.

– Promocionar el teixit cultural del nostre territori com a referent de sostenibilitat.

– Iniciar la creació d’una xarxa d’espais culturals sostenibles, que apliquin criteris de sostenibilitat en el seu funcionament i programació, i que permetin habilitar un circuit cultural per a aquelles companyies que apostin per la cultura sostenible.

– Aplicar un protocol per a la utilització sostenible dels espais culturals.

– Implementar una política de compres i consum responsables als espais culturals, apostant per productes i proveïdors que apliquin valors de sostenibilitat en els seus productes i processos.

– Aplicar mesures d’universalització a la cultura, assegurant així l’accés igualitari a les representacions culturals, independentment de les condicions físiques i/o econòmiques de la ciutadania.

Per part del Govern balear, el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha signat el compromís, afirmant que «quan parlam de cultura sostenible no ens referim únicament a una qüestió mediambiental sinó a un fet molt més transversal per avançar cap a una societat més justa i crítica a través de la cultura. En el Govern de les Illes Balears tenim molt clara la importància de la cultura sostenible i així ho reflectim, per exemple, en les nostres ajudes. En aquest sentit, per la nostra consciència i la nostra manera de fer, mostram el nostre suport i adhesió a la iniciativa de Sant Lluís. Perquè junts, caminant en la mateixa direcció, avançarem més i millor cap a un objectiu comú: una cultura que difongui i practiqui els valors de la sostenibilitat».

Per la seva banda, la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, ha destacat la importància d’una iniciativa «intangible que permet assolir un objectiu molt important a mig i llarg termini, com és la recerca de la sostenibilitat». En aquesta línia, Mora ha defensat que «la cultura genera maneres de fer, i és molt important actuar en l’àmbit local pensant en global», i ha manifestat «el nostre compromís per fer extensiva aquesta iniciativa a tot Menorca».

Més notícies

X