Accessibilitat

Al web Sala Albert Camus de l’Ajuntament de Sant Lluís s’han considerat les mesures següents per permetre que els usuaris accedeixin a tots els continguts i funcionalitats d’una manera més fàcil:

– Multinavegador
Les pàgines presenten una visualització correcta en els diferents navegadors utilitzats per a l’anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).

– Distraccions
S’eviten interferències com el contingut intermitent, el parpelleig exagerat o l’àudio automàtic.

– Títols
Els títols de pàgina anomenen el portal i la secció per tal de contextualitzar els usuaris.

– Xarxes socials
Els connectors de les xarxes socials són accessibles.

– Navegació coherent
S’assegura la consistència en el lloc web, que permet que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i ofereix una experiència d’usuari gratificant.

– Imatges de text
En general, el contingut, excepte logotips o imatges de marca, es pot configurar perfectament, ja que s’eviten les imatges de text.

– Contrast de colors
Les característiques visuals del web (tipus de lletra, color del text i fons, etc.) compleixen les pautes de les WCAG 2.0 referides a la ràtio de contrast en el nivell AA.

– Idioma
L’idioma de les pàgines està marcat correctament. Actualment es pot seleccionar entre català i castellà.

– Llenguatge
El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual va adreçat el contingut.

El desenvolupament del web Sala Albert Camus s’ha basat en la consideració de les Pautes d’accessibilitat al contingut en la web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

 

Excepcions a l’accessibilitat

Per impediments tècnics o requeriments de les aplicacions emprades, alguns dels continguts oferts al lloc podrien no complir les pautes daccessibilitat anteriorment comentades.

No obstant això, si trobeu algun problema d’accessibilitat o voleu fer algun comentari o suggeriment sobre aquesta matèria, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

X