Notícies

Jornada de Artes Escénicas y Sostenibilidad dins de MADferia 2022

Organització de la Jornada de Artes Escénicas y Sostenibilidad dins de MADferia 2022
 
El passat dia 15 de juny va tenir lloc la Jornada de Artes Escénicas y Sostenibilidad dins de MADferia 2022 que va ser organitzada per la regidoria de Cultura i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Sant Lluís.
 
L’activitat professional es va dirigir a tots els agents del sector, tant de l’àmbit públic com privat (gestors culturals i/o d’espais escènics, programadors, distribuidors, productors, artistes i companyies, etc.

 

Més notícies

X