Portal dels artistes

En el moment de presentar un projecte o actuació artística a un espai de programació artística, s’ha de realitzar mitjançant un dossier en el qual s’expliquen les característiques principals del mateix.

Aquest dossier ha de ser el més visual possible; a nivell de text, ha de ser el més concís possible, no ha de tenir una llargària de més de 10 pàgines  i sempre s’ha de presentar en format PDF i de menys de 25 MB.

Les parts que ha de contenir el dossier són les següents:

Portada

Trajectòria / CV

Projecte

Cultura Sostenible

Fitxa tècnica de l’actuació

Vídeos promocionals, teasers fotografies, etc., si se’n disposa.

Dades de contacte

Nom de la convocatòria

Termini de recepció de propostes

Documentació

Convocatòria de propostes artístiques per a la programació cultural d'estiu 2024

Del 28/04 al 31/05 de 2024

Presentació de propostes:

cultura@ajsantlluis.org

X