Projecte artístic

La Sala Albert Camus compta
amb una activitat cultural estable.

Conformada per tres programacions trimestrals, residències artístiques i esdeveniments organitzats per entitats o administracions externes.

La Sala és un espai jove però que ja s’ha posicionat com un dels principals referents culturals de Menorca i de Balears pel que fa a una programació cultural puntera i innovadora, que es nodreix de la creació artística local, insular, balear i d’àmbit nacional.

Per a confeccionar la programació trimestral, s’assisteix a diverses fires, com per exemple:

Espai de creació / Residències

El mes de juny de l’any 2020, la Sala Albert Camus s’estableix també com a espai de creació per a companyies i artistes.

La iniciativa posa a disposició dels sol·licitants l’espai, així com també l’equipament tècnic durant un temps determinat, per tal que la tasca creativa que origina la programació cultural sigui fàcil, accessible i còmoda.

A dia d’avui, la Sala ja ha acollit més de 25 residències artístiques de companyies de Sant Lluís, Menorca, Balears i també d’àmbit nacional, i alguns dels espectacles creats a la Sala ja han estat representats.

Espai d’exhibició / Programació

La Sala Albert Camus acull tres programacions trimestrals, amb una gran diversitat de muntatges i espectacles pensats per a satisfer a tots els públics.

L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Lluís és la responsable de confegir les tres programacions, que van generalment de gener a març, d’abril a juny i d’octubre a desembre.

Espai per a esdeveniments

La Sala Albert Camus acull també esdeveniments fora de la programació cultural regular trimestral. 

En cas que es vulgui fer us de la Sala, s’ha de remetre un correu electrònic a l’adreça cultura@ajsantlluis.org.

Espai de proximitat

La Sala Albert Camus és un espai per donar sortida a tota l’activitat cultural i veïnal del municipi.

Així, habitualment és emprada per l’Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics (EMEA), el Club de Jubilats, reunions i activitats d’altres departaments municipals, Consells de Participació o activitats escolars.

X